fbpx

AWD

What is the airport code for Aniwa Airport?
What is the ICAO code for Aniwa Airport?
Airport Code NVVB
What is the airport code for Aniwa Airport?
What is the IATA code for Aniwa Airport?
Airport Code AWD
Aniwa Airport Code
Aniwa Island Airport Code
Vanuatu airport codes

Aniwa Airport
ICAO:   NVVB     IATA:   AWD    
Name Aniwa Airport
Country Vanuatu
Latitude 19° 14′ 24.00″ S
Longitude 169° 36′ 17.98″ E
Translate »Choose the language you use